รางวัลที่ 2 วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"

รางวัลที่ 2 วีดีทัศน์ "โครงการกล้าทำดี"