เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักสำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ