ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ปีที่ก่องตั้ง : 2533

ผู้อำนวยการนิคม: นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากูล

โทรศัพท์ :0-3449-0066

โทรสาร : 0-3449-0070

E-mail :Samutsakhon.1@ieat.go.th

 

สถานที่ตั้ง

39/5 หมู่2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์  0-3449-0066

โทรสาร 0-3449-0070

E-mail : Samutsakhon.1@ieat.go.th

Wedsite : www.ieat.go.th/samutsakhon

 

พื้นที่โครงการ

-เนื้อที่ทั้งหมด 1,456 ไร่

-เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,041 ไร่

-เขตที่พักอาศัย / พาณิชย์ 28 ไร่

-พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 387 ไร่

-ผังแสดงการใช้พื้นที่

-สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

 

ราคาขาย/เช่า

-เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,400,000 บาท / ไร่ / ปี

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

-กรุงเทพ 33 กิโลเมตร

-ท่าเรือคลองเตย 42 กิโลเมตร

-สนามบินสุวรรณภูมิ 54 กิโลเมตร

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

-แห่งน้ำประปา : การประปาส่วนภูมิภาค

-ผลิตน้ำได้ 25,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

-สามารถจ่ายน้ำได้ 45 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน

ระบบไฟฟ้า

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-แรงดันไฟฟ้าขนาด 115/22 กิโลโวลด์

-ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกะโวลต์ - แอมแปร์ หรือ 60 กิโลโวลด์ - แอมแปร์ / ไร่

ระบบโทรศัพท์

-บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

-สายตรง 1,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

-สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 21,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบถนน

-สายประธาน : 35 เมตร 4 ช่องทางจราจร แอสฟัลท์ติดคอนกรีต

-สายรองประธาน : 27 เมตร 2 ช่องทางจราจร แอสฟัลท์ติดคอนกรีต

-สายรอง : 22 เมตร 2 ช่องทางจราจร แอสฟัลท์ติดคอนกรีต

ระบบป้องกันน้ำท่วม

-เขื่อนรองโครงการและอ่างเก็บน้ำฝนจำนวน 6 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

-ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 350 เมตร

สภาพพื้นดิน

-เสาเข็มยาว 20 เมตร

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

-เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000 บาท / ไร่ / เดือน

-เขตพาณิชยกรรม 1,000 บาท / ไร่ / เดือน

-เขตที่พักอาศัย

-อาคารชุด 100 บาท / ห้อง / เดือน

ค่าบำบัดน้ำเสีย

-คิดปริมาณน้ำเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อเดือน

-ค่า บริการบำบัดน้ำเสียผันแปรตามปริมาณน้ำใช้และ ค่าความสกปรกของน้ำทิ้งในรูปของ BOD Loading BOD สูงสุดของน้ำทิ้ง < 500 มิลลิกรัม / ลิตร

-ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 10.94 บาท / ลูกบาศก์ก์เมตร

ค่าน้ำประปา

-0 – 5,000 ลูกบาศก์เมตร 23.80 บาท

- 5,000 – 10,000 ลูกบาศก์เมตร 25.30 บาท

-10,001 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป 26.80 บาท

ค่าไฟฟ้า

-คิดตามอัตรามาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

-คิดตามอัตราค่าบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / หรือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

-ค่าบริการรายเดือน 100 บาท ในเขตเดียวกันครั้งละ 3 บาท

 

สภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับจังหวัดที่ตั้ง

สมุทรสาคร เดิมเรียกว่าเมืองท่าจีน ทั้งนี้ในสมัยก่อน เรียนชื่อเมืองนี้ว่า เมืองมหาชัย ซึ่งมาเปลี่ยนเป็น สมุทรสาคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ชาวบ้าน ก็ยังนิยมเรียกเมืองนี้ว่า มหาชัย จังหวัด สมุทรสาครมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 872 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ เพียง 28 กิโลเมตร และตามทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 38 กิโลเมตร

การปกครอง

สมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และ อำเภอบ้านแพ้ว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

เมืองท่าจีน นากุ้ง นาเกลือ วัดป่าชัยรังสี สะพานปลา คลองโคกขาม ปล่องเหลี่ยม วัดนางสาว วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์