02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 1 เข้าร่วมโครงการอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง

Gallery

Attachments