02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ก.ย. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี น.ส.ปฐมา ฤกษเสน ผอ.กปก. บรรยายภารกิจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมถึงระบบต่างๆ ของ ศปก.กนอ.

Gallery

Attachments