02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ส.ค. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวอ. โดยมี น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. และน.ส.นุชนาถ การสูงเนิน ผอ.ศปก.กนอ. บรรยายภารกิจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบต่างๆ

Gallery

Attachments