02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ค. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ โดยมี น.ส.นุชนาถ การสูงเนิน ผอ.ศปก.กนอ. บรรยายภารกิจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบต่างๆ

Gallery

Attachments