02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มิ.ย. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับพลตรีกานต์ กลัมพสุตและนายสาคร ชนะไพฑูรย์ กรรมการ กนอ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมี น.ส.นุชนาถ การสูงเนิน ผอ.ศปก.กนอ. บรรยายภารกิจและระบบต่างๆของ ศปก.กนอ.

Gallery

Attachments