02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 เม.ย. 62 ศปก.กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุพร้อมกรณีศึกษา ภายใต้ OFIs Plan ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่นิคมฯ จ.อยุธยา

Gallery

Attachments