02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 62 ศปก.กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุพร้อมกรณีศึกษา ภายใต้ OFIs Plan ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่นิคมฯ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 62 นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน ผอ.ศปก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุพร้อมกรณีศึกษา ภายใต้ OFIs Plan ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องเกาะแก้ว 1-3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาท์เมนท์ จ.ระยอง

Gallery

Attachments