02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ก.พ. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ในโอกาสศึกษาดูงาน กนอ.สนญ.

Gallery

Attachments