02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ก.พ. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมี น.ส.นุชนาถ การสูงเนิน ผอ.ศปก.กนอ. และ น.ส.นรรัตน์ รอดประเสริฐ ผอ.กสก. บรรยายภารกิจและระบบต่างๆของ ศปก.กนอ.

Gallery

Attachments