02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศปก.กนอ. นำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

Gallery

Attachments