02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมและวันสิ่งแวดล้อม ปี 2561 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

Gallery

Attachments