02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2560 ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

Gallery

Attachments