02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า บางปะอิน สหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Gallery

Attachments