02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการ แผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันความปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Gallery

Attachments