กนอ. ร่วมพิธีเปิดโรงงานบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ 61 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ประกอบกิจการผลิตผงโปรตีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น

กนอ. ร่วมพิธีเปิดโรงงานบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ 61 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ประกอบกิจการผลิตผงโปรตีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์ ผอ.สน.อบ. ร่วมพิธีเปิดโรงงาน บริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ประมาณ 61 ไร่  ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อประกอบกิจการ ผลิตผงโปรตีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของประเทศไทย ประกอบด้วย Bio Economy, Circular Economy, Green Economy การลงทุนของบริษัท นับเป็น show case ที่สำคัญ ที่ยึด BCG เป็นแนวคิดการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและชีวภาพที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่กับการนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในประเทศไทยนำไปพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงงานอื่นที่สนใจ โดยในการผลิตผงโปรตีนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเส้นใย Brewed Proteinในนามของ Spiber Inc. (Japan) รวมถึงรับผิดชอบโครงการวิจัยและ พัฒนาวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้วัสดุโปรตีนสังเคราะห์ที่ผลิตจากชีวมวลที่ได้จากพืชโดยใช้กระบวนการหมักจุลินทรีย์ แบบเฉพาะของสไปเบอร์ ซึ่ง Brewed Protein นี้สามารถนำไปแปรรูปได้อย่างหลากหลาย อาทิ เส้นใยสั้น (Filament fiber) ที่นุ่มละเอียดและเงางาม หรือจะเป็นเส้นใยยาว (Spun yarn) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความนุ่ม ราวกับขนแคชเมียร์ หรือมีคุณสมบัติด้านการรักษาความอบอุ่นและความ