กนอ. และบริษัท แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) จำนวนประมาณ 221.99 ไร่

กนอ. และบริษัท แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) จำนวนประมาณ 221.99 ไร่

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) กับ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า โดยจองเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป จำนวน 77 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 221.99 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) โดยนายณัฐชัย เจริญขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ และนายปมุข เตพละกุล ผอ.กอป เป็นผู้ลงนามในสัญญาฯ โดยหม่อมหลวงปวริศร์ กิติยากร กรรมการผู้บริหารบริษัทฯ และนายแลรี่ ซอ รองประธานบริษัทฯ และผู้บริหาร กนอ.  นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.บพ. นายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.กพ. นายคณพศ ขุนทอง ผอ.ฝปก.1 รักษาการ ผอ.สนต. นางปนัดดา เย็นตระกูล ผอ.ฝบก. นายณพงส์ อาริยวัฒน์ ผอ.กตล. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 501 กนอ. สนญ.