กนอ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 124 ปี

กนอ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 124 ปี

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นายจตุรงค์ เจริญสุขหนอ ผอ.ฝบร. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 124 ปี และร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนการกุศล มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ จำนวน 5,000 บาท ณ ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย