ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ถนน แจ้งวัฒนะ