กนอ. ร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

กนอ. ร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.บพ. ร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในชุมชนตลาดหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นางอัญชลี ชวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ คุณวิโรจน์ เลิศสลัก ประธานชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย