กนอ. - กรมราชทัณฑ์ ร่วมคืนคนดีสู่สังคม หนุนสร้างงาน-สร้างอาชีพ

กนอ. - กรมราชทัณฑ์ ร่วมคืนคนดีสู่สังคม หนุนสร้างงาน-สร้างอาชีพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) และนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (สายงานบริหาร) เข้าร่วมในพิธี โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ  2 หน่วยงานในการร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาสกับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตให้กลับมามีชีวิตใหม่และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ด้วยการสนับสนุนให้มีการจ้างงานที่เป็นแรงงานผู้ต้องขัง ให้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ มีการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และสร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต