นิคมของเรา

นิคมของเรา

นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง

 1. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
 2. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 3. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 4. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 5. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 6. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 7. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
 8. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
 9. นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 10. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 11. นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 12. นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
 13. นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
 14. นิคมอุตสาหกรรมสงขลา
 15. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน

 1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
 2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
 3. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
 4. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
 5. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 6. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 7. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 8. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
 9. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 10. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
 11. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
 12. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
 13. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก มาบตาพุด
 14. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
 15. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอสเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง
 16. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 17. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
 18. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จ.ชลบุรี
 19. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) จ.ชลบุรี
 20. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) จ.ชลบุรี
 21. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
 22. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
 23. นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
 24. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 25. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 26. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
 27. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี
 28. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
 29. นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 30. นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
 31. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
 32. นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
 33. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จ. สมุทรปราการ
 34. นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)
 35. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง
 36. นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง ชลบุรี
 37. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)
 38. นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อิดัสทรีส์ จ.ชลบุรี
 39. นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
 40. นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย
 41. นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2
 42. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จ. ชลบุรี
 43. นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์
 44. นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จ. ชลบุรี
 45. นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีพี