รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

ปีที่ก่อตั้ง : 2558

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายคณพศ ขุนทอง รักษาการ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โทรศัพท์ : 0 7420 6033

โทรสาร : 0 7420 6096

E-mail : investment.1@ieat.mail.go.th

Website : www.ieat.go.th

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ : จากอ่างเก็บน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาในนิคมฯ 3 แห่ง มีความจุรวมประมาณ 3.25 ล้านลูกบาศก์เมตร

- แหล่งน้ำประปา : ผลิตน้ำประปาได้วันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- มีอ่างเก็บน้ำภายในนิคมฯ ขนาดบรรจุ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร

ระบบไฟฟ้า

- จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- มีสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 50 KV สองลูก สำรอง 1 ลูก  สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้า 50 เมกกะโวลต์-แอมเเปร์

ระบบถนน

- ถนนสายประธาน เขตทาง 40 เมตร 4 ช่องจราจร

- ถนนสายรอง เขตทาง 22  เมตร 2 ช่องจราจร

ระบบโทรศัพท์

- สามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้ 2,048 สาย

- มีระบบอินเตอร์เน็ต (เคเบิลใยแก้วและ Lease Line)

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบ Activated Sludge  สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 10,700 ลูกบาศก์เมตร

ระบบความปลอดภัย

- มีกล้องวงจรปิด  CCTV รอบโครงการฯ ตลอด 24 ชั่วโมง  และ รปภ. ทั่วพื้นที่

สถานที่ตั้ง

9/6 หมู่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,248 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 600 ไร่ ประกอบด้วย

            - เขตอุตสาหกรรมยางพารากลางน้ำ 125 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

            - เขตอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ำ 1 156 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

- เขตอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ำ 2 219 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป B 33 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป A 64 ไร่ 6 ตารางวา

- เขตพาณิชย์ 29 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา

- พื้นที่สาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก 619 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่                  16 กม.

- ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จ.สงขลา           47 กม.

- ชายแดนไทย-มาเลเซีย                   82 กม.

- ท่าเรือปีนัง มาเลเซีย                     210 กม.

- ท่าเรือสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์       923 กม.

- สนามบินสุวรรณภูมิและกรุงเทพฯ     960 กม.

- ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี               1,042 กม.