รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ปีที่ก่อตั้ง : 2525

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายมานิต อินเมฆ

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.ieat.go.th/laemchabang

 

สถานที่ตั้ง

49/19 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานนิคม

49/19 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 0 3849 0949

โทรสาร : 0 3849 0940

E-mail : laemchabang.1@ieat.go.th

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด 3,556 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,824 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 979 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและอื่น ๆ 753 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 145,200 บาท/ไร่/ปี

- เขตประกอบการเสรี 181,500 บาท/ไร่/ปี (ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุก ๆ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าครั้งละไม่เกิน 30 ปี)

- ค่าเช่าโรงงานมาตรฐาน

- อาคาร Standard bay factory ขนาดพื้นที่ 750 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 127,776 บาท

- โรงงานมาตรฐานประเภทอาคารชั้นเดียว (Standard Factory Type A) ขนาดพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่โล่งประมาณ 2.5 ไร่ อัตราค่าเช่าเดือนละ 153,802 บาท

- โรงงานมาตรฐานประเภทอาคารสามชั้น (Standard Factory Type B) ขนาดพื้นที่ชั้นละ 900 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่โล่งประมาณ 3.9 ไร่ อัตราค่าเช่าเดือนละ 332,211 บาท

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินดอนเมือง 140 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 120 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 1 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 60 กิโลเมตร

- จังหวัดชลบุรี 35 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- โรงผลิตน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กำลังการผลิต 27,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองค้อ จ.ชลบุรี

- ระบบส่งน้ำ Gravity Flow

ระบบไฟฟ้า

- สถานีไฟฟ้าย่อย 2x40 เมกกะโวลต์ แอมแปร์

- โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ ขนาด 100 กิโลโวลต์ ดำเนินงานโดยเอกชน

ระบบโทรศัพท์

- มีระบบ Teleport บริการ โทรศัพท์ภายในและระหว่างประเทศ

- โครงข่าย สายบริการมากกว่า 7,000 เลขหมาย

- บริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (ISDN)

- บริการ CAT Executive Telecard, Telex, Thaipak, Video Conference

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- เป็นระบบ Activated Sludge ชนิด Extended Aeration

- ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ใช้น้ำประปาเฉลี่ย 21,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มาผลิตเป็นน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis,RO) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์กว่าระบบผลิตน้ำทั่วไป

ระบบถนน

- ถนนสายหลักกว้าง ประมาณ 20 เมตร

- ถนนผิวจราจร มาตรฐานเข้าถึงโรงงานอย่างสะดวกสบายทุกจุดในโครงการ

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- มีคลองระบายน้ำฝนสายหลัก 2 สายสามารถรองรับน้ำจากโรงงาน ไหลลงสู่คลองระบายน้ำ

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน

- เขตพาณิชยกรรม 2,000 บาท/ไร่/เดือน

 

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- ประมาณลูกบาศก์เมตรละ 7.35 บาท

ค่าน้ำประปา

- 5,000 ลูกบาศก์เมตร แรก 16 บาท

- มากกว่า 5,000 ขึ้นไปถึง 10,000 บาท)ลูกบาศก์เมตร ละ 17.50 บาท

- มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 19 บาท