รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2

ปีที่ก่อตั้ง : 2557

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3895 0475-6

โทรสาร : 0 3895 0477

e-Mail : marketing@wha-group.com

Website : www.wha-industrialestate.com

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,100,000 บาท/ไร่

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,100 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 26.07 บาท /ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด 3,649.83 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,366.63 ไร่

- เขตประกอบการเสรี -

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 23.71 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 965.30 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 96 กิโลเมตร

- ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 25 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 47 กิโลเมตร

- พัทยา 33 กิโลเมตร

- ศรีราชา 25 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 80 กิโลเมตร

 

สถานที่ตั้ง

475/3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 0 3895 0475-6

โทรสาร : 0 3895 0477

 

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,675.48 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- สามารถจ่ายน้ำได้ 24,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน),  บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

 

ระบบถนน

- สายประธาน กว้าง 4 เลน กล้าง 40-45 เมตร

- สายรองประธาน กว้าง 2 เลน กว้าง 25-30 เมตร

สภาพพื้นดิน

- ชั้นดินรองรับได้ 50 ตัน/ตารางเมตร

- เสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- รถดับเพลิงตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัย

- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง