รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 

ปีที่ก่อตั้ง : 2542

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3895 0475-6

โทรสาร: 0 3895 0477

e-Mail : marketing@wha-group.com

Website : www.wha-industrialestate.com

สถานที่ตั้ง

121 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ : 0 3895 0475-6

โทรสาร : 0 3895 0477

 

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด  8,003.37 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,224.40 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 703.70 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 101.83 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,070.40 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 332 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,900,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 112 กิโลเมตร

- ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 27 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 50 กิโลเมตร

- พัทยา 36 กิโลเมตร

- ศรีราชา 32 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 83 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- สามารถจ่ายน้ำได้ 28,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- ระบบฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ระบบถนน

- สายประธาน กว้าง 6 เลน กล้าง 52 เมตร

- สายรองประธาน กว้าง 4 เลน กว้าง 45 เมตร

 สภาพพื้นดิน

- ชั้นดินรองรับได้ 30-50 ตัน/ตารางเมตร

- เสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- แผนฉุกเฉิน รถดับเพลิงตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัย

- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,100 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,100 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 26.07 บาท /ลูกบาศก์เมตร