รายชื่อนิคม

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (แห่งที่ 2)

ปีที่ก่อตั้ง : 2556

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 02 719 9555, 0 3834 5234

โทรสาร : 0 3834 5233

E-mail : marketing@wha-group.com

Website : www.wha-industrialestate.com

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

390 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 3,867 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 422.05 ไร่

- เขตพาณิชย์ 72 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 854 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 422.05 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,800,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- จังหวัดกรุงเทพ 112 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 85 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 27 กิโลเมตร
- ท่าเรือมาบตาพุด 57 กิโลเมตร
- เมืองพัทยา 22 กิโลเมตร
- ศรีราชา 24 กิโลเมตร
- จังหวัดระยอง 24 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์


ระบบถนน


- สายประธาน กว้าง 14 เมตร, 4 ช่องทางจราจร


- สายรองประธาน 8.5 เมตร 2 ช่องทางจราจร


ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- จำนวน 4,608 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบ Activated Sludge

- 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบกำจัดขยะ

- ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัย

- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,100 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 22.25 บาท /ลูกบาศก์เมตร (1-5,000 ลูกบาศก์เมตร)

- 24.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร (5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร)

- 24.75 บาท/ลูกบาศก์เมตร ( 10,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป)