รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการ : นางสาวกรชวัล สังข์ทอง

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3834 5234

โทรสาร : 0 3834 5233

E-mail : marketing@wha-group.com

Website : www.wha-industrialestate.com

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

331/8-9 หมู่ 6 ทางหลวง 331 กิโลเมตร 91 - 92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 0 3834 5234

โทรสาร : 0 3834 5233

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 3,482.45 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,096.86 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 466 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม 72.10 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 853.49 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังแสดงการใช้พื้นที่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตประกอบการเสรี 27.43 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,800,000 บาท/ไร่

- เขตประกอบการเสรี 3,800,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 110 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 25 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 55 กิโลเมตร

- พัทยา 22 กิโลเมตร

- ศรีราชา 22 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 83 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบ Activated Sludge

- 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบกำจัดขยะ

- ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ระบบถนน

- สายประธาน กว้าง 14 เมตร, 4 ช่องทางจราจร

- สายรองประธาน 8.5 เมตร 2 ช่องทางจราจร

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัย

- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,050 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,150 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 26.07 บาท /ลูกบาศก์เมตร