รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)

ปีที่ก่อตั้ง : 2539

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3895 4543-4

โทรสาร : 0 3895 4545, 0 3895 5291

E-mail : marketing@hemaraj.com

Website : www.hemaraj.com

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

112 หมู่ 4 ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร 91.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

 

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 8,610 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,206.44 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 390.41 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 89.02 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,1928.13 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังการใช้พื้นที่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 191.91 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 15.34 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,900,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 117 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 30 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 51 กิโลเมตร

- พัทยา 25 กิโลเมตร

- ศรีราชา 28 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 86 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- อ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล / ดอกกราย

- ความจุ 165 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

- สามารถจ่ายน้ำได้ 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- กำลังการผลิต 2,900 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แรงดันไฟฟ้า 500/230 กิโลโวลต์

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 1,000 เมกกะโวลต์-แอมแปร์์

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด(มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด, UIH

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 23,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบกำจัดขยะ

- ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ระบบถนน

- สายประธาน กว้าง 4 เลน กว้าง 40 เมตร

- สายรองประธาน 4 เลน กว้าง 35 เมตร

- สายรองประธาน 4 เลน กว้าง 30 เมตร

สภาพพื้นดิน

- ชั้นดินรองรับได้ 30-50 ตัน/ตารางเมตร เสาเข็มเฉลี่ยนไม่เกิน 7 เมตร

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- แผนฉุกเฉิน

- รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง

สภาพพื้นดิน

- ชั้นดินรองรับได้ 30-50 ตัน/ตารางเมตร

- เสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร

ระบบรักษาความปลอดภัย

- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,150 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 26.07 บาท /ลูกบาศก์เมตร