รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

ปีที่ก่อตั้ง : 2536

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์(รักษาการ)

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 2727 0190, 0 2727 0000, 0 2727 0021-9

โทรสาร : 0 2727 0030, 0 2727 0099

E-mail : bizdev@gemopolis.com

Website : www.gemopolis.com

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

47/31 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 148 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 82 ไร่

- เขตพาณิชยกรรม 17 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 43.28 ไร่

- พื้นที่อุตสาหกรรมขนาดย่อม ธุรกิจ และที่พัก 12.13 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังการใช้พื้นที่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 18 ไร่

หมายเหตุ : *จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 40,000 บาท / ตารางวา

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 2 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 20 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

- สำนักงานเขตประเวศ 4 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- การประปานครหลวง

ระบบไฟฟ้า

- สถานีย่อยกิ่งแก้ว

- แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- ถนนสายประธาน มีความกว้าง 25 เมตร ผิวจราจรกว้าง 16เมตร

- ถนนสายรองประธาน มีความกว้าง 16 เมตร ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- ระบบตู้สาขาอัตโนมัติเปลี่ยนสายได้

- ระบบความเร็วสูงของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) แบบ (Extended Aeration)

ระบบกำจัดขยะ

- ขยะทั่วไป และมูลฝอย: ดำเนินการโดยสำนักงานเขตประเวศ

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ติดตั้งประตูระบายน้ำจำนวน 2 แห่ง สถานีสูบน้ำจำนวน 3 สถานี (สำรอง 1 เครื่อง)

ระบบรักษาความปลอดภัย

- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง