รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ปีที่ก่อตั้ง : 2533

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายวิชชา ทรงประยูร

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 2619 0140, 0 3637 4086, 0 3637 4088, 0 3637 4089, 0 3637 1721

โทรสาร : 0 2619 0194, 0 3637 4085, 0 3637 6107

E-mail : nk-ie@nk-ie.com , nk-ie@tgci.co.th

Website : www.tgci.co.th, www.nk-ie.com

สถานที่ตั้ง

จังหวัดสระบุรี

สำนักงานนิคม

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 408/91-95 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานหนองแค ถนนพหลโยธิน กิโลเมตร 91-92 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

 

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,042 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,464 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 169 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 355-1-02.75 ไร่

- เขตพื้นที่สีเขียว 54-0-13.90 ไร่

 

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังแสดงการใช้พื้นที่

 

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตทั่วไป 1140-3-00.70 ไร่

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,500,000 - 3,000,000 บาท / ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 90 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 67 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 90 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) 105 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 300 กิโลเมตร

- ชลบุรี 300 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ : จากแม่น้ำป่าสัก ปริมาณ 960 ลูกบาศก์เมตร

- แหล่งน้ำประปา : โรงผลิตน้ำประปาได้วันละ 14,400 ลูกบาศก์เมตร

- มีอ่างเก็บน้ำภายในนิคมฯ ขนาดบรรจุ 270,000 ลูกบาศก์เมตร

ระบบไฟฟ้า

- จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

- มีสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115 KV/22 KV ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งอยู่ในนิคมฯ สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมเเปร์

ระบบถนน

- สายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40 เมตร 4 ช่องทางจราจร

- สายรอง ถนนลาดยาง กว้าง 20 เมตร 2 ช่องทางจราจร

ระบบโทรศัพท์

- สายตรง 1,000 คู่สาย

- อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบ Activated Sludge สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตร

ระบบเตาเผาขยะ

- จำนวน 1 เตา

- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 12 ตัน / วัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ระบบรางคอนกรีตแบบเปิด เข้าไปยัง Retention Pond ก่อนระบายออกแหล่งน้ำธรรมชาติ