รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด ลำพูน(ลำพูน 2 เดิม)

ปีที่ก่อตั้ง : 2555

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2650 1192

โทรสาร : 0 2650 1190

สถานที่ตั้ง

- บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 70 ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

สำนักงานนิคมฯ

-99/1382 ซอย 22 หมู่บ้านนักกีฬา ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 27 กิโลเมตร

- สถานีรถไฟลำพูน 5 กิโลเมตร

- ชายแดนไทย -พม่า 120 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 370 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- 370 ไร่

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

- รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ระบบการผลิตน้ำประปาเป็นระบบทรายกองเร็ว กำลังผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการประมาณ 1,760 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบถนน

- ผิวจราจรคอนกรีต ถนนสายหลัก 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 18 เมตร ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร โดยด้านหน้าโครงการออกแบบเขตทางกว้าง 30 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ใช้ระบบตะกอนเร่ง (AS) รับน้ำเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน