รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง

ปีที่ก่อตั้ง : 2554

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

E-mail : marketing@wha-group.com

Website : www.wha-industrialestate.com

 

 

สถานที่ตั้ง

 

-

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

 

-

พื้นที่โครงการ

 

-

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

 

-

ราคาขาย/เช่า

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

อัตราค่าบริการ

 

-