รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายฉกาจ พัฒนศรี

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 3868 3930-6

โทรสาร : 0 3868 3937 , 0 3868 3941

Website : www.mtpie.com

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

พื้นที่โครงการ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,949 ไร่

- เขตธุรกิจอุตสาหกรรม 1,609 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- กำลังผลิต 15,300 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบกรองเร็ว แรงดันน้ำ 3-4 บาร์

- ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้อยู่ประมาณ 5,000 ลบ.ม./วัน

ระบบน้ำดิบ

- อ่างเก็บน้ำมีความจุรวมปีละประมาณ 240 ล้าน ลบ.ม.

- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เตรียมระบบส่งจ่ายน้ำ 100 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

- ปัจจุบันผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใช้อยู่ประมาณ 72 ล้านลบ.ม.ต่อปี

- แรงดันน้ำ 5-6 บาร์

ระบบถนน

- ระบบถนน ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องทางจราจร กว้าง 40 เมตร ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร

ระบบไฟฟ้า

- รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 115 KVA และ 22 KVA

- กำลังการผลิตรวม 1,545 MW ปัจจุบันจ่าย 245 MW

ระบบโทรศัพท์

- เต็มโครงการจำนวน 2,048 เลขหมาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำลังการบำบัด 4,000 ลบ.ม./วัน

- เขตธุรกิจอุตสาหกรรม กำลังการบำบัด 7,200 ลบ.ม./วัน

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่่นๆ

- ท่าเรือน้ำลึก มีท่าเรือให้บริการสินค้าหลัก คือ ท่าเรือทั่วไป ท่าเรือเคมีภัณฑ์และของเหลว ท่าเรือขนถ่ายเหล็ก ท่าเรือปุ๋ยเคมี ท่าเรือน้ำมัน

- ระบบโทรคมนาคม มีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัย อาทิ ADSL / Teleconference / Fibered Optics / Internet / E-mail

อัตราค่าบริการ

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค