รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร

ปีที่ก่อตั้ง : 2550

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท มหาราชนคร จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2253 5577

โทรสาร : 0 2253 5578

สถานที่ตั้ง

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สำนักงานนิคมฯ

99 สุขุมวิท ซอย 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 140 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 116.45 ไร่ ร้อยละ 82.84

- พื้นที่สาธารณูปโภค 21.72 ไร่ ร้อยละ 15.45

- พื้นที่สีเขียว 2.41 ไร่ ร้อยละ 1.71

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- การประปาส่วนภูมิภาคและน้ำดิบจากคลองชลประทาน D7 โดยนำมากักในบ่อขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกระบวนการผลิตเป็นน้ำสะอาดใช้เพื่ออุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้า

- ไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาครมีความสามารถในการรองรับพื้นที่อุตสาหกรรม