รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

ปีที่ก่อตั้ง : 2537

ผู้อำนวยการนิคม : นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ผาแดงพร็อบเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3868 3318-20

โทรสาร : 0 3868 3361

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม

15 ถนนผาแดง นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินอู่ตะเภา 18 กิโลเมตร

- ท่าเรือฯ มาบตาพุด 3 กิโลเมตร

- จังหวัดระยอง 26 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 145 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 540 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 490.13 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 49.87 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- รับน้ำจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- ปริมาณใช้น้ำประปาของนิคมฯ 3,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

- ปริมาณใช้น้ำดิบของนิคมฯ 61,978 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

ระบบไฟฟ้า

- สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- ถนนสายประธาน กว้าง 14 เมตร 4 ช่องทางจราจร พื้นผิวคอนกรีต

- ถนนสายรองประธาน กว้าง 7 เมตร 2 ช่องทางจราจร พื้นผิวคอนกรีต

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- แต่ละโรงงานในนิคมฯ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเอง จึงไม่มีระบบบำบัดส่วนกลาง

ระบบระบายน้ำ

- รางระบายน้ำคอนกรีตแบบเปิดขนานกับแนวถนน