รายชื่อนิคม

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)

ปีที่ก่อตั้ง : 2557

ผู้อำนวยการนิคม : นายพิรัฐพล ตนานนท์

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

 

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานขาย

789 หมู่ 1 ถนน หนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบล หนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

E-mail : pinthong@pipestate.com

Website : www.pipestate.com

 

 

 

 

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,472 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- 1,472 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 65 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตร

- สถานีรถไฟศรีราชา 15 กิโลเมตร

- อำเภอศรีราชา 10 กิโลเมตร

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

ระบบไฟฟ้า

ระบบถนน

ระบบโทรศัพท์

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

ค่าน้ำประปา

ค่าไฟฟ้า

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการกำจัดขยะ

ค่าบำบัดน้ำเสีย