รายชื่อนิคม

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)

ปีที่ก่อตั้ง : 2551

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

โทรศัพท์ : 038-296334

โทรสาร : 0 38-293233

E-mail : pinthong@pipestate.com

Website : www.pipestate.com

 

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองขาม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานขาย

789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,561 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,014 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 133 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 277 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 132 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 102 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 22 กิโลเมตร

- สถานีรถไฟศรีราชา 15 กิโลเมตร

- อำเภอศรีราชา 27 กิโลเมตร

- พัทยา 42 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ในเบื้องต้นจะผลิตน้ำประชา ประมาณ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบถนน

- สายหลัก กว้าง 40 เมตร มีผิวการจราจรกว้าง 14 เมตร

- สายรอง กว้าง 30 เมตร มีผิวการจราจรกว้าง 12 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- TT&T, TOT, CAT