รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง)

ปีที่ก่อตั้ง : 2548

โทรศัพท์ : 0 3829 6334

โทรสาร : 0 3829 6333

E-mail : teruyama@asianet.co.th , pinthong@pipestate.com

Website : www.pipestate.com

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคมฯ

789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่าง

-  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 17 ไร่