รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ปีที่ก่อตั้ง : 2538

ผู้อำนวยการนิคม : นายพิรัฐพล ตนานนท์

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3829 6334-7, 0 3811 1943-4

โทรสาร : 0 3829 6333

E-mail : teruyama@asianet.co.th

Website : www.pipestate.com

 

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคมฯ

789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 633 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 444 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 9 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 56 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 17 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- ค่าเช่าโรงงาน 140 บาท/ตารางเมตร/เดือน

- เงินมัดจำ ค่าเช่า 3 เดือน

- ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

- ราคาขาย 2,500,000 บาท / ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 60 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ผลิตน้ำได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- สามารถจ่ายน้ำได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน

ระบบไฟฟ้า

- สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 10 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

ระบบโทรศัพท์

- TT&T

- สายตรง 200 คู่สาย

ระบบถนน

- สายประธาน :30 เมตร 4 ช่องจราจร

- สายรองประธาน :24 เมตร 4 ช่องจราจร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 700 บาท / ไร่ / เดือน

ค่าน้ำประปา

- 22.5 บาท/ยูนิต (ค่าบริการ 14.5 บาท/ยูนิต บวกค่าอนุรักษ์น้ำ 8 บาท/ยูนิต)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- 8 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าบริการกำจัดขยะ

- 3.5 บาท / กิโลกรัม