รายชื่อนิคม

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคม : นายดิสพล ยิ้มขลิบ

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3525 8412, 0 3525 8409, 0 3525 8410

โทรสาร : 0 3525 8411 , 0 3522 1207

Website : www.bldc.co.th

E-mail : bangpa-in@bldc.co.th , bldc@bkk2.loxinfo.co.th

สถานที่ตั้ง

139 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

สำนักงานนิคมฯ

139 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 0 3525 8409-10,12

โทรสาร : 0 3525 8411

E-mail : bldc@bkk2.loxinfo.co.th , bangpa-in@bldc.co.th

Website : www.bldc.co.th

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 65 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 26 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 75 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 197 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 270 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 75 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,962 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,172 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 166 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 50 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 364 ไร่

- พื้นที่สีเขียว 202 ไร่

พื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 18 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 10 ไร่

- เขตที่พักอาศัย 8 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำบาดาล

- สามารถจ่ายน้ำได้ 12 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 2 X 40 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- สายประธาน 35 เมตร 4 ช่องจราจร

- สายรองประธาน 27.50 เมตร 2 ช่องจราจร

- ถนนซอย เป็นเขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยทางกว้าง 15 เมตร 2 ช่องจราจร

ระบบโทรศัพท์

- ทีที แอนด์ ที

- สายตรง 1,024 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ส่วนกลางเป็นระบบ Activated Sludge

ระบบเตาเผาขยะ

- จำนวน 5 เตา

- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 27 ตัน / วัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ระบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด