การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ท่าจอดเรือสินค้า

ท่าเทียบเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโดยมีร่องน้ำกว้างขวางพร้อมพื้นที่สำหรับกลับเรืออย่างปลอดภัยอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำหรับขนถ่ายสินค้า

Gantry Crane  2 Units ( 40 Tons Capacity Each )
Mobile Crane  1 Unit ( 90 Tons Capacity )
Forklift 4 Units ( 2:10 - Tons, 2:5 - Tons )
Prime Mover & Chassis 3 Units ( 30 Tons )
Trucks 6 Units ( 5 - 7 Tons )

สำนักงานของหน่วยงานราชการ

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีสำนักงานที่ทำการของหน่วยงานราชการเพื่อความสะดวกในการติดต่อด้านเอกสาร ต่างๆ หน่วยงานราชการที่มีบนฝั่งประกอบด้วยสำนักงานการศุลกากร สำนักงานกองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานเก็บกักสินค้า และอื่นๆ สำนักงานศุลกากร ศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษี ตรวจตรา เรือและสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า

สำนักงานกองตรวจคนเข้าเมือง

ชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าประเทศไทยจะต้องรับการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ กองตรวจคนเข้า เมือง ณ ที่ทำการที่ท่าเรือที่เรือจอดเทียบอยู่

สำนักงานด่านกักกันโรค

หน้าที่หลักของสถานีตรวจกักรวมไปถึงการตรวจเรือสินค้า ตรวจหาโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนให้ลูกเรือ และคนบนเรือ ตรวจดูแลความสะอาดของท่าเทียบ ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ตรวจกักอาหารนำเข้าพืช และ อื่น ๆ

นอกจากการบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม การติดต่อสื่อสาร น้ำบริโภค ไฟฟ้า ทางรถไฟแล้ว ทาง ท่าเรืออุตสาหกรรมยังให้บริการระบบ ช่วยเหลือในการนำร่องสำหรับเรือสินค้าชนิดต่างๆ ด้วย นอกจากนั้นยังมีการบริการขนสินค้าเพื่อ สนองความต้องการของนักลงทุนนอกจากนี้ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังได้จัด เตรียมอุปกรณ์และการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเรือสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย :

  • เรือลากจูง
  • เรือนำร่อง
  • เรือรับเชือก
  • เรือตรวจการณ์
  • ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ
  • ไฟนำร่อง
  • ไฟส่องท่าเทียบเรือ

 

 

บริการขนถ่ายสินค้า

เรามีท่าเทียบเรือสำหรับเรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้าที่มีปริมาณมาก รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าเหลวด้วย ท่าเรือ มาบตาพุด ออกแบบมา เพื่อเป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีการบริการนำร่องตลอด 24ชั่วโมงสำหรับ เรือสินค้าขาเข้าและขาออก มีที่พักสำหรับลูกเรือขนาด 12ม. x 30ม. และมีอาคารเก็บสินค้า 4,000ตารางเมตร และพื้นที่ กองเก็บสินค้าพักกลางแจ้ง ประมาณ 75,000 ตารางเมตร