ติดต่อท่าเรืออุตสาหกรรม

ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2253-0561 ต่อ 1184, 6402

โทรสาร 0-2650-0208

Website : www.ieat.go.th

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เลขที่ 1 ถนนไอ - 1ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 0-3868-3305-8

โทรสาร 0-3868-3309, 0-3868-3666

Website: http://www.maptaphutport.com/

Email: maptaphutport.1@ieat.go.th,   info@maptaphutport.com