รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

www.hemaraj.com

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง 36

ปีที่ก่อตั้ง : 2555

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ระยอง 2012 จำกัด

E-mail : marketing@hemaraj.com
Website : www.hemaraj.com

โทรศัพท์ : 0 2719 9555-9

โทรสาร: 0 2719 9546-7

พื้นที่โครงการ

- 1,281.35 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 965.36 ไร่

- เขตพาณิชยกรรม 9.24 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 306.75 ไร่

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป N/A บาท/ไร่

- เขตประกอบการเสรี N/A บาท/ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำดอกกราย

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 60 เควีเอ/ไร่

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบ Aerated Lagoon

- 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- ไม่มีระบบเตาเผาขยะ ส่งต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ

ระบบถนน

- สายประธาน กว้าง 25 - 35 เมตร, 4 ช่องทางจราจร

- สายรองประธาน 18 - 25 เมตร 2 ช่องทางจราจร

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัย

- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

สถานที่ตั้ง

ทางหลวง 3375 กิโลเมตร 10+650 – 11+500 ตำบลพนานิคม  อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 152 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 131 กิโลเมตร

- ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 38 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 23 กิโลเมตร

- เมืองพัทยา 34 กิโลเมตร

- ศรีราชา 48 กิโลเมตร