รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

ปีที่ก่อตั้ง : 2557

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด

โทรศัพท์ : 0 4224 4771-4

โทรสาร : 0 4224 4775

Comparative Distances

- Udonthani Airport 14 kilometers

- Bangkok 564 kilometers

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

- แหล่งน้ำดิบมาจากหนองนาตาล ความจุประมาณ 4,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- Extended Aeration ขนาด 6,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สถานที่ตั้ง

บริเวณเขตตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานขาย

55/55 หมู่ 7 ถนนทหาร, ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่โครงการ

- 2,213 ไร่