รายชื่อนิคม

List of Customers (Thai version)

สถานที่ตั้ง

- บริเวณถนนต้นกระบก-เกษตรศิริ ห่างจากทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) กิโลเมตรที่ 244 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สำนักงานขาย

- 238/9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2274 1673-4

โทรสาร : 0 2274 1675

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,211 ไร่

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

ปีที่ก่อตั้ง: 2554

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2274 1673-4

โทรสาร : 0 2274 1675

E-mail : sales@tribeca.co.th

Website : www.lk-rich.com

Comparative Distances

- Bangkok 205 kilometers


- Suvarnbhumi 175 kilometers


- Pattaya City 80 kilometers


- Laemchabang Deep Sea Port 80 kilometers


- Maptaphut 25 kilometers


- Rayong 20 kilometers

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- มีแหล่งน้ำดิบ ความจุ 3,800,000 ลูกบาศก์เมตร

ระบบไฟฟ้า

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เชื่อมต่อมายังสถานีไฟฟ้าย่อยภายในพื้นที่โครงการ ส่งและจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงดัน 115/22 kv

ระบบถนน

- สายประธาน ความกว้าง 47-49 เมตร

- สายรอง ความกว้าง 42 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- มีกว่า 3,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 18,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

ระบบรักษาความปลอดภัย

- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- การสร้างเขื่อนและระบบระบายน้ำ