ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 16 - 24 กันยายน 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วม Click (link)

Hit: 1377

C

328918