ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เลขานุการ 6